7-11 Οκτωβρίου 2020Health in Aging and Mental Wellness in the new digital era

Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
7 Οκτωβρίου 2020
Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
May 22, 2020
Ο Κώστας Παλικαράς εξασφάλισε χρηματοδότηση από το εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρόγραμμα EMBO Short-Term Fellowships, για να πραγματοποιήσει πειραματικές μελέτες στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, στη Γερμανία!8-12 Μαΐου 2020


Κρήτη, Ελλάδα

Λόγω των εξελίξεων σχετικά με την πανδημία COVID-19 και των πιθανών κινδύνων για την υγεία που προκύπτουν, το συνέδριο του EMBO στη Μοριακή Νευροβιολογία αναβάλλεται για τις 21-25 Μαΐου του 2021.12 Μαρτίου 2020

Ο Κώστας Παλικαράς εξασφάλισε χρηματοδότηση από το εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρόγραμμα FEBS Short-Term Fellowships, για να πραγματοποιήσει πειραματικές μελέτες στο Ινστιτούτο CECAD στην Κολωνία της Γερμανίας!

1 Ιανουαρίου 2020  
Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρηματοδοτεί το έργο FET DynAMic, που συντονίζει το ΙΤΕ.