Τρέχοντα Νέα και Ανακοινώσεις

Προηγούμενα Έτη:
8-11 Μαΐου 2023

Κρήτη, Ελλάδα
28 Μαρτίου 2023


Η Δικαία Τσαγκάρη εξασφάλισε χρηματοδότηση από το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για να τη διδακτορική της έρευνα στο εργαστήριο!

13 Φεβρουαρίου 2023

Ο Δημήτρης Κοροβέσης εξασφάλισε χρηματοδότηση από το εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Marie Curie Individual Fellowships για να πραγματοποιήσει το ερευνητικό του πρόγραμμα στο εργαστήριο!