29 Ιανουαρίου 2024

Θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

GliaAge: Μελέτη του ρόλου της γλοιακής αυτοφαγίας στη νευροφυσιολογία και γήρανση με μεθόδους χημειο-οπτογενετικής, in vivo. Έργο που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), με στόχο τη μελέτη των λειτουργικών ρόλων των γλοιακών κυττάρων στη φυσιολογία και τη συμπεριφορά των ζώων, καθώς και τις επιπτώσεις τους στον νευροεκφυλισμό και τη γήρανση.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


17 Νοεμβρίου 2023

Θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

Brain Precision: Εθνικό ερευνητικό δίκτυο για τη μελέτη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών ασθενειών. Έργο που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), με στόχο τη δημιουργία αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών, βασισμένων σε θεραπευτικές προσεγγίσεις ιατρικής ακριβείας, για τις ασθένειες Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


9 Αυγούστου 2023

Θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

Brain Precision: Εθνικό ερευνητικό δίκτυο για τη μελέτη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών ασθενειών. Έργο που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), με στόχο τη δημιουργία αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών, βασισμένων σε θεραπευτικές προσεγγίσεις ιατρικής ακριβείας, για τις ασθένειες Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


27 Απριλίου 2023

Θέσεις Διδακτορικών φοιτητών

TClock4AD: Στόχευση της δυσλειτουργίας του κιρκάδιου ρολογιού στη νόσο Alzheimer. Εερευνητικό και εκπαιδευτικό δίκτυο Marie Sklodowska-Curie, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Horizon Europe), που εστιάζεται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων ανάπτυξης φαρμάκων για τη νόσο Alzheimer.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


19 Νοεμβρίου 2021

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

Neuromitophagy: Μιτοχονδριακή αυτοφαγία στον ποιοτικό έλεγχο και την επιβίωση των νευρώνων κατά τη γήρανση. Έργο που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), με επίκεντρο την ανακύκλωση των νευρωνικών μιτοχονδρίων κατά τη γήρανση, καθώς και τη συμβολή της ειδικής αυτοφαγίας των μιτοχονδρίων (μιτοφαγία) στη μακροχρόνια επιβίωση των νευρώνων.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


19 Νοεμβρίου 2021

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

Neuromitophagy: Μιτοχονδριακή αυτοφαγία στον ποιοτικό έλεγχο και την επιβίωση των νευρώνων κατά τη γήρανση. Έργο που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), με επίκεντρο την ανακύκλωση των νευρωνικών μιτοχονδρίων κατά τη γήρανση, καθώς και τη συμβολή της ειδικής αυτοφαγίας των μιτοχονδρίων (μιτοφαγία) στη μακροχρόνια επιβίωση των νευρώνων.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


17 Σεπτεμβρίου 2021

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

Ανάπτυξη στοχευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων κατά της νόσου του Πάρκινσον - PANTHER: Συνεργατικό έργο, χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ - ΕΠΑνΕΚ, για τη σάρωση δραστικών ουσιών για την αντιμετώπιση της νευροεκφυλιστικής νόσου του Πάρκινσον (ΝΠ) στο ζωικό μοντέλο του νηματώδη Caenorhabditis elegans.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


19 Αυγούστου 2021

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

DynAMic: Κοινό δίκτυο ερευνας, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Horizon 2010 "FETOPEN" , για την δυναμική και προσαρμοστική, πολυπαραμετρική απεικόνιση στη βιολογία και την ιατρική.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


7 Απριλίου 2021

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

Μηχανισμοί παθογένεσης νευροεκφυλιστικών ασθενειών που σχετίζονται με τη Γήρανση: Συνεργατικό έργο, χρηματοδοτούμενο από τη Regeneron Pharmaceuticals Inc., για τη γενετική και μοριακή διερεύνηση των κυτταρικών μηχανισμών που διέπουν τη γήρανση και τις πρωτεϊνοπάθειες.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


30 Δεκεμβρίου 2020

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

Μηχανισμοί παθογένεσης νευροεκφυλιστικών ασθενειών που σχετίζονται με τη Γήρανση: Συνεργατικό έργο, χρηματοδοτούμενο από τη Regeneron Pharmaceuticals Inc., για τη γενετική και μοριακή διερεύνηση των κυτταρικών μηχανισμών που διέπουν τη γήρανση και τις πρωτεϊνοπάθειες.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


14 Αυγούστου 2020

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

Μοριακή Βάση των Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων που σχετίζονται με τη Γήρανση: Πρόγραμμα χρηματοδότησης αναγνωρισμένων ερευνητών (Advanced Investigator Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


2 Απριλίου 2020

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

Μοριακή Βάση των Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων που σχετίζονται με τη Γήρανση: Πρόγραμμα χρηματοδότησης αναγνωρισμένων ερευνητών (Advanced Investigator Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


19 Ιουνίου 2019

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

Healthage: Horizon 2020 "Marie Curie" Κοινό δίκτυο εκπαιδευσης και ερευνας, για την Βιολογία της Γήρανσης.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


17 Μαΐου 2019

 Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

Mitophagy in Neuronal physiology and Neurodegeneration: Πρόγραμμα χρηματοδότησης Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


29 Μαρτίου 2019

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

Mitophagy in Neuronal physiology and Neurodegeneration: Πρόγραμμα χρηματοδότησης Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


29 Μαρτίου 2019

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

BIOIMAGING-GR: Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


6 Φεβρουαρίου 2019

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

EPHESIAN: Αυτοοργανούμενες Yδρογέλες για Eγκαψυλίωση Χρωμοφόρων με Βιοϊατρικές Εφαρμογές, Πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


12 Δεκεμβρίου 2018

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

Mitophagy in Neuronal physiology and Neurodegeneration: Πρόγραμμα χρηματοδότησης Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


22 Νοεμβρίου 2018

Θέση Μεταπτυχιακού φοιτητή

Μοριακή Βάση των Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων που σχετίζονται με τη Γήρανση: Πρόγραμμα χρηματοδότησης αναγνωρισμένων ερευνητών (Advanced Investigator Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


22 Νοεμβρίου 2018

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

EPHESIAN: Αυτοοργανούμενες Yδρογέλες για Eγκαψυλίωση Χρωμοφόρων με Βιοϊατρικές Εφαρμογές. Πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


22 Νοεμβρίου 2018

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

BIOIMAGING-GR: Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


8 Οκτωβρίου 2018

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

The janus face of insecticide action: balancing malaria/pest control and neurodegeneration hazards in humans: Πρόγραμμα χρηματοδότησης Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


8 Οκτωβρίου 2018

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

Satisfying our “sweet tooth”; metabolic reprogramming reverses glucose toxicity: Πρόγραμμα χρηματοδότησης Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


9 Σεπτεμβρίου 2018

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

Μοριακή Βάση των Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων που σχετίζονται με τη Γήρανση: Πρόγραμμα χρηματοδότησης αναγνωρισμένων ερευνητών (Advanced Investigator Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


26 Ιουλίου 2018

Θέση Μεταπτυχιακού φοιτητή

Μοριακή Βάση των Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων που σχετίζονται με τη Γήρανση: Πρόγραμμα χρηματοδότησης αναγνωρισμένων ερευνητών (Advanced Investigator Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


6 Μαρτίου 2018

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

NeuronAgeScreen: Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Προώθηση της Καινοτομίας (Proof of Concept Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


20 Οκτωβρίου 2017

2 Θέσεις Μεταπτυχιακού φοιτητή

NeuronAgeScreen: Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Προώθηση της Καινοτομίας (Proof of Concept Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


5 Φεβρουαρίου 2017

Θέσεις Διδακτορικών φοιτητών

Μοριακή Βάση των Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων που σχετίζονται με τη Γήρανση: Πρόγραμμα χρηματοδότησης αναγνωρισμένων ερευνητών (Advanced Investigator Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


10 Μαρτίου 2015

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

Minos: Στο πλαίσιο της πράξης "ΘΑΛΗΣ",  Ανάπτυξη τεχνολογιών γονιδιωματικής και γενετικής ανάλυσης με το μεταθετό στοιχείο Minos και εφαρμογές τους σε οργανισμούς-μοντέλα


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


27 Ιουνίου 2014

Θέση Μεταπτυχιακού φοιτητή

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Νευροεκφυλιστικά Φαινόμενα κατά τη Γήρανση και ο ρόλος των Μοριακών Μηχανισμών Νέκρωσης»


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


27 Ιουνίου 2014

2 Θέσεις Διδακτορικού φοιτητή

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Νευροεκφυλιστικά Φαινόμενα κατά τη Γήρανση και ο ρόλος των Μοριακών Μηχανισμών Νέκρωσης»


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


7 Αυγούστου 2013

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Νευροεκφυλιστικά Φαινόμενα κατά τη Γήρανση και ο ρόλος των Μοριακών Μηχανισμών Νέκρωσης»


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


12 Οκτωβρίου 2012

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Νευροεκφυλιστικά Φαινόμενα κατά τη Γήρανση και ο ρόλος των Μοριακών Μηχανισμών Νέκρωσης»


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


12 Οκτωβρίου 2012

2 Θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Νευροεκφυλιστικά Φαινόμενα κατά τη Γήρανση και ο ρόλος των Μοριακών Μηχανισμών Νέκρωσης»


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


12 Οκτωβρίου 2012

Θέση Βιολόγου/Τεχνολόγου Έρευνας

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Νευροεκφυλιστικά Φαινόμενα κατά τη Γήρανση και ο ρόλος των Μοριακών Μηχανισμών Νέκρωσης»


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


12 Οκτωβρίου 2012

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

MarriAge: FP7 "Marie Curie" Κοινό δίκτυο εκπαιδευσης και ερευνας, για την Βιολογία της Γήρανσης.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


19 Σεπτεμβρίου 2012

2 Διδακτορικές υποτροφίες
Minos: Στο πλαίσιο της πράξης "ΘΑΛΗΣ",  Ανάπτυξη τεχνολογιών γονιδιωματικής και γενετικής ανάλυσης με το μεταθετό στοιχείο Minos και εφαρμογές τους σε οργανισμούς-μοντέλα


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


18 Σεπτεμβρίου 2012

Διδακτορική υποτροφία

GEnAge: Στο πλαίσιο της πράξης "ΘΑΛΗΣ",  Ο ρόλος των γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στη γήρανση και τη μακροβιότητα


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


17 Σεπτεμβρίου 2012

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

CodeAge: FP7 "Marie Curie" Κοινό δίκτυο εκπαιδευσης και ερευνας, για τις χρόνιες βλάβες του DNA κατά τη γήρανση.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr