7 Απριλίου 2021

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

Μηχανισμοί παθογένεσης νευροεκφυλιστικών ασθενειών που σχετίζονται με τη Γήρανση: Συνεργατικό έργο, χρηματοδοτούμενο από τη Regeneron Pharmaceuticals Inc., για τη γενετική και μοριακή διερεύνηση των κυτταρικών μηχανισμών που διέπουν τη γήρανση και τις πρωτεϊνοπάθειες.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


30 Δεκεμβρίου 2020

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

Μηχανισμοί παθογένεσης νευροεκφυλιστικών ασθενειών που σχετίζονται με τη Γήρανση: Συνεργατικό έργο, χρηματοδοτούμενο από τη Regeneron Pharmaceuticals Inc., για τη γενετική και μοριακή διερεύνηση των κυτταρικών μηχανισμών που διέπουν τη γήρανση και τις πρωτεϊνοπάθειες.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


14 Αυγούστου 2020

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

Μοριακή Βάση των Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων που σχετίζονται με τη Γήρανση: Πρόγραμμα χρηματοδότησης αναγνωρισμένων ερευνητών (Advanced Investigator Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


2 Απριλίου 2020

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

Μοριακή Βάση των Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων που σχετίζονται με τη Γήρανση: Πρόγραμμα χρηματοδότησης αναγνωρισμένων ερευνητών (Advanced Investigator Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


19 Ιουνίου 2019

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

Healthage: Horizon 2010 "Marie Curie" Κοινό δίκτυο εκπαιδευσης και ερευνας, για την Βιολογία της Γήρανσης.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


17 Μαΐου 2019

 Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

Mitophagy in Neuronal physiology and Neurodegeneration: Πρόγραμμα χρηματοδότησης Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


29 Μαρτίου 2019

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

Mitophagy in Neuronal physiology and Neurodegeneration: Πρόγραμμα χρηματοδότησης Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


29 Μαρτίου 2019

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

BIOIMAGING-GR: Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


6 Φεβρουαρίου 2019

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

EPHESIAN: Αυτοοργανούμενες Yδρογέλες για Eγκαψυλίωση Χρωμοφόρων με Βιοϊατρικές Εφαρμογές, Πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


12 Δεκεμβρίου 2018

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

Mitophagy in Neuronal physiology and Neurodegeneration: Πρόγραμμα χρηματοδότησης Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


22 Νοεμβρίου 2018

Θέση Μεταπτυχιακού φοιτητή

Μοριακή Βάση των Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων που σχετίζονται με τη Γήρανση: Πρόγραμμα χρηματοδότησης αναγνωρισμένων ερευνητών (Advanced Investigator Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


22 Νοεμβρίου 2018

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

EPHESIAN: Αυτοοργανούμενες Yδρογέλες για Eγκαψυλίωση Χρωμοφόρων με Βιοϊατρικές Εφαρμογές. Πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


22 Νοεμβρίου 2018

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

BIOIMAGING-GR: Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


8 Οκτωβρίου 2018

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

The janus face of insecticide action: balancing malaria/pest control and neurodegeneration hazards in humans: Πρόγραμμα χρηματοδότησης Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


8 Οκτωβρίου 2018

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

Satisfying our “sweet tooth”; metabolic reprogramming reverses glucose toxicity: Πρόγραμμα χρηματοδότησης Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


9 Σεπτεμβρίου 2018

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

Μοριακή Βάση των Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων που σχετίζονται με τη Γήρανση: Πρόγραμμα χρηματοδότησης αναγνωρισμένων ερευνητών (Advanced Investigator Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


26 Ιουλίου 2018

Θέση Μεταπτυχιακού φοιτητή

Μοριακή Βάση των Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων που σχετίζονται με τη Γήρανση: Πρόγραμμα χρηματοδότησης αναγνωρισμένων ερευνητών (Advanced Investigator Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


6 Μαρτίου 2018

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

NeuronAgeScreen: Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Προώθηση της Καινοτομίας (Proof of Concept Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


20 Οκτωβρίου 2017

2 Θέσεις Μεταπτυχιακού φοιτητή

NeuronAgeScreen: Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Προώθηση της Καινοτομίας (Proof of Concept Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


5 Φεβρουαρίου 2017

Θέσεις Διδακτορικών φοιτητών

Μοριακή Βάση των Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων που σχετίζονται με τη Γήρανση: Πρόγραμμα χρηματοδότησης αναγνωρισμένων ερευνητών (Advanced Investigator Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


10 Μαρτίου 2015

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

Minos: Στο πλαίσιο της πράξης "ΘΑΛΗΣ",  Ανάπτυξη τεχνολογιών γονιδιωματικής και γενετικής ανάλυσης με το μεταθετό στοιχείο Minos και εφαρμογές τους σε οργανισμούς-μοντέλα


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


27 Ιουνίου 2014

Θέση Μεταπτυχιακού φοιτητή

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Νευροεκφυλιστικά Φαινόμενα κατά τη Γήρανση και ο ρόλος των Μοριακών Μηχανισμών Νέκρωσης»


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


27 Ιουνίου 2014

2 Θέσεις Διδακτορικού φοιτητή

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Νευροεκφυλιστικά Φαινόμενα κατά τη Γήρανση και ο ρόλος των Μοριακών Μηχανισμών Νέκρωσης»


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


7 Αυγούστου 2013

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Νευροεκφυλιστικά Φαινόμενα κατά τη Γήρανση και ο ρόλος των Μοριακών Μηχανισμών Νέκρωσης»


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


12 Οκτωβρίου 2012

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Νευροεκφυλιστικά Φαινόμενα κατά τη Γήρανση και ο ρόλος των Μοριακών Μηχανισμών Νέκρωσης»


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


12 Οκτωβρίου 2012

2 Θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Νευροεκφυλιστικά Φαινόμενα κατά τη Γήρανση και ο ρόλος των Μοριακών Μηχανισμών Νέκρωσης»


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


12 Οκτωβρίου 2012

Θέση Βιολόγου/Τεχνολόγου Έρευνας

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Νευροεκφυλιστικά Φαινόμενα κατά τη Γήρανση και ο ρόλος των Μοριακών Μηχανισμών Νέκρωσης»


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


12 Οκτωβρίου 2012

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

MarriAge: FP7 "Marie Curie" Κοινό δίκτυο εκπαιδευσης και ερευνας, για την Βιολογία της Γήρανσης.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


19 Σεπτεμβρίου 2012

2 Διδακτορικές υποτροφίες
Minos: Στο πλαίσιο της πράξης "ΘΑΛΗΣ",  Ανάπτυξη τεχνολογιών γονιδιωματικής και γενετικής ανάλυσης με το μεταθετό στοιχείο Minos και εφαρμογές τους σε οργανισμούς-μοντέλα


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


18 Σεπτεμβρίου 2012

Διδακτορική υποτροφία

GEnAge: Στο πλαίσιο της πράξης "ΘΑΛΗΣ",  Ο ρόλος των γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στη γήρανση και τη μακροβιότητα


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


17 Σεπτεμβρίου 2012

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

CodeAge: FP7 "Marie Curie" Κοινό δίκτυο εκπαιδευσης και ερευνας, για τις χρόνιες βλάβες του DNA κατά τη γήρανση.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr