Σχετικά με το Εργαστήριο

Το εργαστήριο μας υπάγεται στο  Ινστιτούτο  Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (IMBB), το οποίο είναι ένα από τα 8 Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), του μεγαλύτερου ερευνητικού ιδρύματος στην Ελλάδα. Επίσης το εργαστήριο υπάγεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Η ομάδα μας πρώτη ξεκίνησε τη χρήση του νηματώδους Caenorhabditis elegans ως οργανισμού-μοντέλου για βιολογική έρευνα στην Ελλάδα, στα μέσα του 2001. Πληροφορίες σχετικά με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα μας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το εργαστήριο μας είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO) και  έχει λάβει, μέχρι σήμερα, τις ακόλουθες διακρίσεις:


Για να διευκολυνθεί η εισαγωγή της έρευνας των νηματωδών στο ΙΜΒΒ και για να ενσωματώσουμε τις δραστηριότητες μας με αυτές της τοπικής και διεθνούς  επιστημονικής κοινότητας, οργανώσαμε:


Έχουμε συντονίσει την κοινοπραξία NemaGENETAG του έκτου πλαισίου ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο τη δημιουργία μιας πλήρους γονιδιωματικής συλλογής μεταλλαγμένων στελεχών με μεταθετά στοιχεία. Αυτή είναι μία πολύτιμη πηγή, παγκοσμίως διαθέσιμη και δυνητικά  χρήσιμη για κάθε ερευνητή (είτε ασχολείται με το C. elegans, είτε όχι). Επίσης συμμετείχαμε στην κοινοπραξία TransDeath, του  έκτου πλαισίου ανάπτυξης που ως  κεντρική στρατηγική είχε την προσέγγιση των μηχανισμών κυτταρικού θανάτου σε φυτικό και ζωϊκό βασίλειο.

Το εργαστήριο σήμερα λειτουργεί ως εθνικός συντονιστής για το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Νευροεπιστημών, μια ένωση για την προώθηση της νευρολογικής έρευνας στην Ευρώπη, και είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Έρευνας για την Ολοκληρωμένη Κυτταρική Παθολογία (ERI-ICP). Επιπλέον, είναι ένας από τους εταίρους των έργων Marie Curie CELLIMAGE, FAMED, NONLIMBA, CodeAge, MarriAge  και του Προγράμματος  Πρώιμου Σταδίου Κατάρτισης στην Μοριακή Απεικόνιση και Μεταφορά Γνώσης. Τέλος, συμμετέχουμε επίσης σε διάφορες εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες έρευνας.
Περισσότερες Πληροφορίες