• Διεύθυνση:


  • Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Θ. 1385
  • Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο Κρήτης

  • Τηλ.:
(+30) 2810 391066 ή 391069
(+30) 2810 391062
(+30) 2810 391064 ή 391065
(+30) 2810 391193
(+30) 2810 391020
(+30) 2810 391147
(+30) 2810 391253
Αίθουσα A123
Αίθουσα A121
Αίθουσα A102
Αίθουσα A040
Αίθουσα A062
Αίθουσα Α108
Αίθουσα A063/4

Γραφείο NT
Γραφείο MM
Κεντρικό εργαστήριο
Βοηθητικό εργαστήριο
Εργαστήριο Βλαστοκυττάρων
Εργαστήριο Κυτταρογενετικής

  • Fax.:
(+30) 2810 391067
Αίθουσα A123
Γραφείο NT

  • email:
NT


NT


NT


NT & AΠ
  • Web:  • Εναλλακτικές διευθύνσεις: