10 Δεκεμβρίου 2010
Το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας διόρισε Εθνικούς Αντιπροσώπους στις επιστημονικές επιτροπές των προγραμμάτων-πλαισίων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιστημονικών οργανισμών.

8 Δεκεμβρίου 2010Απονεμήθηκε στον Γιώργο Νικήτα η αναγνωρισμένου
κύρους και άκρως ανταγωνιστική υποτροφία Marie Curie,
για να συνεχίσει τις μεταδιδακτορικές σπουδές του στο
εργαστήριο!

3 Δεκεμβρίου 2010

Απονεμήθηκε στη Βασιλική Νικολετοπούλου η αναγνωρισμένου
κύρους και άκρως αναταγωνιστική υποτροφία EMBO, για να
συνεχίσει τις μεταδιδακτορικές σπουδές της στο εργαστήριο!1 Νοεμβρίου 2010

Σεμινάριο: Δρ. Yidong Shen

"Nudel in Cell Migration"
"MicroRNAs in C. elegans Ageing"

Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ για τη Βιολογία της Γήρανσης

Αίθουσα/Ώρα: Αίθουσα Μεσογειακών Σπουδών, 1:00 μ.μ.13 Μαΐου 2010

Δελτίο Τύπου:


Έναρξη λειτουργίας της

 στο ΙΜΒΒ/ΙΤΕ (English | Greek)


Περισσότερες πληροφορίες: Νεκτάριος Ταβερναράκης


3 Μαΐου 2010
Απονεμήθηκε στην Ευγενία Μεγάλου η αναγνωρισμένου κύρους
υποτροφια του Ιδρύματος Μποδοσάκη, για να συνεχίσει τις
μεταδιδακτορικές σπουδές της στο εργαστήριο!
14 Μαΐου 2010


"Using embryonic stem cells to study neural patterning and degeneration"

Biozentrum, Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, Βασιλεία, Ελβετία

Αίθουσα/Ώρα: Αίθουσα Μεσογειακών Σπουδών, 12 το μεσημέρι

Περισσότερες πληροφορίες: Νεκτάριος Ταβερναράκης


11 Μαΐου 2010

Σεμινάριο: Δρ. Κώστας Δημητριάδης

"Molecular mechanisms of Epstein-Barr mediated tumorigenesis"

Τμήμα Βιολογίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 

Αίθουσα/Ώρα: Αίθουσα Μεσογειακών Σπουδών, 10:30 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες: Νεκτάριος Ταβερναράκης


9-11 Οκτωβρίου 2010Κρήτη, Ελλάδα


8 Απριλίου 2010

Σεμινάριο: Δρ. Κασσιανή Σκουλουδάκη

"Scribble links Fat1 to the Hippo signaling cascade
during zebrafish pronephros development"

Τμήμα Νεφρού,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Φράιμπουργκ, Γερμανία

Αίθουσα/Ώρα: Κοινόχρηστη αίθουσα IMBB, 1 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες: Νεκτάριος Ταβερναράκης


4 Φεβρουαρίου 2010

Σεμινάριο: Δρ. Γεώργιος Νικήτας

"Microbial interactions with the intestinal barrier: the Listeria monocytogenes model "

Ινστιτούτο Παστέρ, Παρίσι, Γαλλία

Αίθουσα/Ώρα: Κοινόχρηστη αίθουσα IMBB, 1 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες: Νεκτάριος Ταβερναράκης