Τρέχοντα Νέα και Ανακοινώσεις

Προηγούμενα Έτη:
22 Δεκεμβρίου 2023

Απονεμήθηκε στο εργαστήριο επιχορήγηση από το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για το ερευνητικό έργο GliaAge (Μελέτη του ρόλου της γλοιακής αυτοφαγίας στη νευροφυσιολογία και γήρανση με μεθόδους χημειο-οπτογενετικής, in vivo)!
8-11 Μαΐου 2023

Κρήτη, Ελλάδα
28 Μαρτίου 2023


Η Δικαία Τσαγκάρη εξασφάλισε χρηματοδότηση από το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για να τη διδακτορική της έρευνα στο εργαστήριο!

13 Φεβρουαρίου 2023

Ο Δημήτρης Κοροβέσης εξασφάλισε χρηματοδότηση από το εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Marie Curie Individual Fellowships για να πραγματοποιήσει το ερευνητικό του πρόγραμμα στο εργαστήριο!