5 Δεκεμβρίου 2017Ο Θάνος Μεταξάκης εξασφάλισε χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης, για την χαμηλού κόστους παραγωγή ουρολιθίνων και για την μελέτη των βιολογικών τους ιδιοτήτων!


23-24 Σεπτεμβρίου 2021
Πρώτη Ερευνητική Συνάντηση του έργου FET DynAMic, που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συντονίζει το ΙΤΕ.
21-25 Μαΐου 2021

Διαδικτυακό συνέδριο
19 Μαρτίου 2021

Απονεμήθηκε στο εργαστήριο επιχορήγηση από το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου NeuroMitophagy (Mitochondrial autophagy in neuron quality control and survival during ageing)!