Βιβλία

Protein Metabolism and Homeostasis in Aging (2010) Edited by Nektarios Tavernarakis. Springer-Verlag New York Inc., Series: Advances in Experimental Medicine and Biology, New York, NY, USA.

ΦυλλάδιοΕπιστημονικές Δημοσιεύσεις
  • Buttner S., Habernig L., Broeskamp F., Ruli D, Vogtle F. N., Vlachos M., Macchi F., Kuttner V., Carmona-Gutierrez D., Eisenberg T., Ring J., Markaki M., Taskin A. A., Benke S., Ruckenstuhl C., Braun R., Van den Haute C., Bammens T., van der Perren A., Frohlich K.-U., Winderickx J., Kroemer G., Baekelandt V., Tavernarakis N., Kovacs G. G., Dengjel J., Mesinger C., Sigrist S. J. and Madeo F. (2013) Endonuclease G mediates a-synuclein cytotoxicity during Parkinson's disease. EMBO Journal, 32: 3041-3054.