Άρθρα σχολιασμού, εκλαϊκευτικά κι άλλα άρθρα

 1. Korovesis D., Rubio-Tomas T. and Tavernarakis N. (2023) Role of Oxidative Stress in Age-Related Neurological Diseases. Scholarly Community Encyclopedia, Biology, Entry ID: 40157.

 2. Tavernarakis N. (2022) Mitochondrial homeostasis in neurodegeneration and ageing. Advances in Experimental Medicine and Biology, 1339: 381-382.

 3. Tavernarakis N. (2022) One-Carbon Metabolism Modulates Ageing and Neurodegeneration. Scholarly Community Encyclopedia, Neurodegeneration, Entry ID: 19368.

 4. Tavernarakis N. (2022) A life in Science: Interview with Editorial Board Members of the FEBS Journal. FEBS Journal, DOI: 10.1111/febs.15892.

 5. Tavernarakis N. (2021) Selective Autophagy in Age-Associated Pathologies. Scholarly Community Encyclopedia, Endocrinology and Metabolism, Entry ID: 15025.

 6. Tavernarakis N. (2021) Neuronal Autophagy in Ageing. Scholarly Community Encyclopedia, Neurosciences, Entry ID: 14384.

 7. Palikaras K. and Tavernarakis N. (2020) Mitophagy in health and disease. Atlas of Science (https://atlasofscience.org/).

 8. Gnaiger E,, … Tavernarakis N., et al. (2020) Quantitative mitochondrial physiology: Mitochondrial respiratory states and rates. Bioenergetics Communications, DOI: 10.26124bec2020-0001.v1.

 9. Tavernarakis N. (2020) Regulation and roles of autophagy in the brain. Advances in Experimental Medicine and Biology, 1195: 33.

 10. Metaxakis A., Petratou D. and Tavernarakis N. (2019) Multimodal sensory processing in Caenorhabditis elegans. Atlas of Science (https://atlasofscience.org/).

 11. Zaninello M., Palikaras K., Naon D., Ross-Cisneros F., Tavernarakis N., Carelli V., Sadun A. and Scorrano L. (2016) A localized autophagic filter prevents entry of mitochondria carrying pathogenic Opa1 mutations in retinal ganglion cell axons. Biochimica et Biophysica Acta-Bioenergetics, 1857 S1: e108.

 12. Palikaras K. and Tavernarakis N. (2015) In vivo imaging of mitophagy in Caenorhabditis elegans. Nature Protocols, DOI: 10.1038/protex.2015.090.

 13. Artal-Sanz M., Troulinaki K. and Tavernarakis N. (2015) Invertebrate Models of Normal Brain Aging. In Reference Module on Neuroscience and Biobehavioral Psychology, ScienceDirect, Elsevier Inc., Oxford, UK.

 14. Chondrogianni N., Georgila K., Kourtis N., Tavernarakis N., and Gonos E. S. (2014) Enhanced proteasome degradation extends Caenorhabditis elegans lifespan and alleviates aggregation-related pathologies. Free Radical Biology & Medicine, 75: S1, S18.

 15. Georgila K., Chondrogianni N., Kourtis N., Tavernarakis N., and Gonos E. S. (2013) Enhanced proteasome degradation extends Caenorhabditis elegans lifespan and ameliorates neurodegeneration. FEBS Journal, 281: S1, S243.

 16. Georgila K., Chondrogianni N., Kourtis N., Tavernarakis N., and Gonos E. S. (2013) Enhanced proteasome degradation extends Caenorhabditis elegans lifespan and ameliorates neurodegeneration. Free Radical Biology and Medicine, Volume 65: S1, S32.

 17. Aviles-Espinosa R., Tserevelakis G. J., C. O. Santos S. I., Filippidis G., Krmpot A. J., Vlachos M., Tavernarakis N., Brodschelm A., Kaenders W., Artigas D. and Loza-Alvarez P. (2010) Cell division stage in C. elegans imaged using third harmonic generation microscopy. In Biomedical Optics, OSA Technical Digest (Optical Society of America, 2010).

 18. Andreou A.M. and Tavernarakis N. (2009) Preface: Ageing and the importance of protein metabolism and homeostasis. In Protein metabolism and homeostasis in ageing (Nektarios Tavernarakis, editor), Landes Bioscience and Springer, New York, USA.
      Το βιβλίο online

 19. Cruz-Jentoft A. J., … Tavernarakis N., … et al. (2009). European Silver Paper on the future of health promotion and preventive actions, basic research and clinical aspects of age-related diseases. Endokrynologia Polska, 60: 408-414.

 20. Ταβερναράκης Ν. (2008) Πρόλογος στην ελληνική έκδοση. Το σύμπαν της συνείδησης: Πώς η ύλη γίνεται φαντασία (των Gerald Edelman και Giulio Tononi), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης.
      ΠΕΚ | ΒιβλιοΝέτ

 21. Filippidis G., Gualda E. J., Mari M., Voglis G., Vlachos M., Fotakis C. and Tavernarakis N. (2008) In vivo imaging of cellular structures and processes in Caenorhabditis elegans using non-linear microscopy. IEEE Proceedings, Imaging Systems and Techniques.

 22. Tavernarakis N. (2008) Foreword. In Mechanosensitivity and the Nervous System (Andre Kamkin and Irina Kiseleva, editors) Springer Verlag, Heidelberg, Germany.

 23. Tavernarakis N. (2008) Protein synthesis and ageing: a balancing act? The FEBS Journal, 275 S1: 32, IL3E-5.

 24. Kourtis N. and Tavernarakis N. (2008) Monitoring protein synthesis by fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) in vivo. Nature Protocols, DOI: 10.1038/nprot.2008.84.

 25. Ταβερναράκης Ν. (2007) Ένας νέος μοριακός μηχανισμός που ελέγχει τη γήρανση. Έρευνα & Τεχνολογία, Περιοδικό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας, 23: 35-37.

 26. Tavernarakis N. (2006) Proteolytic pathways in necrotic cell death. BioTech International, 16: 1-4.

 27. Tavernarakis N., Syntichaki P., Samara C and Troulinaki K. (2005). Biochemical pathways mediating necrotic cell death and neurodegeneration in Caenorhabditis elegans. The FEBS Journal, 272 S1: 178, B4-004.

 28. Ταβερναράκης Ν., Συντυχάκη Π., Σαμαρά Χ. και Βόγγλης Γ. (2004) ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ ΙΙ: Ο ρόλος του νηματώδους Caenorhadbitis elegans στη συγχρωνη βιολογική και ιατρική έρευνα. Περιοδικό ΒΙΟ, 9: 42-49.

 29. Ταβερναράκης Ν., Συντυχάκη Π., Σαμαρά Χ. και Βόγγλης Γ. (2004) ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ Ι: Η βιολογία του νηματώδους Caenorhabditis elegans. Περιοδικό ΒΙΟ, 8: 30-34.

 30. Tavernarakis N. (2003) Death by misadventure. New Scientist, 2382: 30-33.
      [Web | Figure]

 31. Tavernarakis N. (2002) RNAi is antagonized by A-->I hyperediting. Genome Biology, 3: reports0013.

 32. Tavernarakis N. (2002) Extending the lifespan of long-lived mice. Genome Biology, 3: reports0012.

 33. Tavernarakis N. (2001) Identification of neuropeptide-like protein gene families in Caenorhabditis elegans and other species. Genome Biology, 2: reports0010.

 34. Tavernarakis N., Xu K and Driscoll M. (2001) Execution of necrotic-like cell death in Caenorhabditis elegans requires Cathepsin D activity. ScientificWorldJournal, 1: 139-141.

 35. Tavernarakis N., Hatzidakis G. and Krambovitis E. (1997) Rapid amplification and detection of nucleic acids. Biotechnology Advances, 15: 471.

 36. Tavernarakis N. and Thireos G. (1994) A dominant mutation affects the activation potential of certain transcription activators in yeast. Journal of Cellular Biochemistry, 56 S18C: 38, L247.