Τρέχοντα Νέα και Ανακοινώσεις

Προηγούμενα Έτη:
8-12 Μαΐου 2018

Κρήτη, Ελλάδα
22 Μαρτίου 2018

Ο Κώστας Παλικαράς και η  Ειρήνη Λιονάκη εξασφάλισαν χρηματοδότηση από το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για να την ερευνητική τους δραστηριότητα στο εργαστήριο!