Τρέχοντα Νέα και Ανακοινώσεις

Προηγούμενα Έτη:
3 Ιουλίου 2017


Ο Κώστας Κουνάκης και η  Χριστίνα Πλουμή εξασφάλισαν χρηματοδότηση από το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για να τις διδακτορικές σπουδές τους στο εργαστήριο!

13-21 Μαΐου 2017


World Hellenic Biomedical Association


Οίτυλο, Μάνη
Λακωνία

7-10 Μαΐου 2017Πολικότητα, Πλαστικότητα & Αναγέννηση


Κρήτη, Ελλάδα
22 Φεβρουαρίου 2017Η Ειρήνη Λιονάκη εξασφάλισε χρηματοδότηση από το ανταγωνιστικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για να τις μεταδιδακτορικές σπουδές της στο εργαστήριο!