Πρόσφατες φωτογραφίες

Προηγούμενα Έτη:
18 Αυγούστου 201818 Αυγούστου 201827 Ιουλίου 201827 Ιουλίου 201827 Ιουλίου 201827 Ιουλίου 201826 Ιουλίου 2018


Μετά την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Νίκου!

26 Ιουλίου 2018

Μετά την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Νίκου!


26 Ιουλίου 2018

Μετά την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Νίκου!


26 Ιουλίου 2018

Μετά την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Νίκου!


8-12 Μαΐου 2018

Ο Θάνος παρουσιάζει τη δουλειά του!


31 Μαρτίου, 201831 Μαρτίου, 2018