26 Ιουλίου 2018
Θέση Μεταπτυχιακού φοιτητή

Μοριακή Βάση των Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων που σχετίζονται με τη Γήρανση: Πρόγραμμα χρηματοδότησης αναγνωρισμένων ερευνητών (Advanced Investigator Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


6 Μαρτίου 2018

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

NeuronAgeScreen: Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Προώθηση της Καινοτομίας (Proof of Concept Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


20 Οκτωβρίου 2017

2 Θέσεις Μεταπτυχιακού φοιτητή

NeuronAgeScreen: Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Προώθηση της Καινοτομίας (Proof of Concept Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


5 Φεβρουαρίου 2017

Θέσεις Διδακτορικών φοιτητών

Μοριακή Βάση των Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων που σχετίζονται με τη Γήρανση: Πρόγραμμα χρηματοδότησης αναγνωρισμένων ερευνητών (Advanced Investigator Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


10 Μαρτίου 2015

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

Minos: Στο πλαίσιο της πράξης "ΘΑΛΗΣ",  Ανάπτυξη τεχνολογιών γονιδιωματικής και γενετικής ανάλυσης με το μεταθετό στοιχείο Minos και εφαρμογές τους σε οργανισμούς-μοντέλα


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


27 Ιουνίου 2014

Θέση Μεταπτυχιακού φοιτητή

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Νευροεκφυλιστικά Φαινόμενα κατά τη Γήρανση και ο ρόλος των Μοριακών Μηχανισμών Νέκρωσης»


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


27 Ιουνίου 2014

2 Θέσεις Διδακτορικού φοιτητή

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Νευροεκφυλιστικά Φαινόμενα κατά τη Γήρανση και ο ρόλος των Μοριακών Μηχανισμών Νέκρωσης»


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


7 Αυγούστου 2013

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Νευροεκφυλιστικά Φαινόμενα κατά τη Γήρανση και ο ρόλος των Μοριακών Μηχανισμών Νέκρωσης»


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


12 Οκτωβρίου 2012

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Νευροεκφυλιστικά Φαινόμενα κατά τη Γήρανση και ο ρόλος των Μοριακών Μηχανισμών Νέκρωσης»


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


12 Οκτωβρίου 2012

2 Θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Νευροεκφυλιστικά Φαινόμενα κατά τη Γήρανση και ο ρόλος των Μοριακών Μηχανισμών Νέκρωσης»


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


12 Οκτωβρίου 2012

Θέση Βιολόγου/Τεχνολόγου Έρευνας

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Νευροεκφυλιστικά Φαινόμενα κατά τη Γήρανση και ο ρόλος των Μοριακών Μηχανισμών Νέκρωσης»


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


12 Οκτωβρίου 2012

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

MarriAge: FP7 "Marie Curie" Κοινό δίκτυο εκπαιδευσης και ερευνας, για την Βιολογία της Γήρανσης.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


19 Σεπτεμβρίου 2012

2 Διδακτορικές υποτροφίες
Minos: Στο πλαίσιο της πράξης "ΘΑΛΗΣ",  Ανάπτυξη τεχνολογιών γονιδιωματικής και γενετικής ανάλυσης με το μεταθετό στοιχείο Minos και εφαρμογές τους σε οργανισμούς-μοντέλα


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


18 Σεπτεμβρίου 2012

Διδακτορική υποτροφία

GEnAge: Στο πλαίσιο της πράξης "ΘΑΛΗΣ",  Ο ρόλος των γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στη γήρανση και τη μακροβιότητα


Επικοινωνία: lab@elegans.gr


17 Σεπτεμβρίου 2012

Θέση Διδακτορικού φοιτητή

CodeAge: FP7 "Marie Curie" Κοινό δίκτυο εκπαιδευσης και ερευνας, για τις χρόνιες βλάβες του DNA κατά τη γήρανση.


Επικοινωνία: lab@elegans.gr