Στοιχεία επικοινωνίας:


Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών,
Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.: +30 2810 391147 ή +30 2810 391065 (Εργαστήριο)
Fax.: +30 2810 391067