Μεγάλη διάκριση για Έλληνα επιστήμονα και συγκεκριμένα το διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, και καθηγητή της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νεκτάριο Ταβερναράκη, που είναι ένας από τους μόλις 45 επιστήμονες απ’ όλη την Ευρώπη, που εξασφάλισαν χρηματοδότηση από το υψηλού κύρους πρόγραμμα για την Προώθηση της Καινοτομίας, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΤΕ, «οι επιχορηγήσεις για την προώθηση της καινοτομίας, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, απευθύνονται ειδικά σε ερευνητές, οι οποίοι είχαν ήδη στο παρελθόν χρηματοδοτηθεί, και υποστηρίζουν το τελικό στάδιο της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
Οι στόχοι του νέου ερευνητικού προγράμματος, αφορούν στην ανάπτυξη αποτελεσματικών παρεμβάσεων, με στόχο την αντιμετώπιση σοβαρών νευροεκφυλιστικών ασθενειών, οι οποίες αποτελούν έναν από τους διαρκώς αυξανόμενους παράγοντες ανθρώπινης αναπηρίας στις σύγχρονες κοινωνίες.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Ταβερναράκη, εστιάζονται στη μελέτη των μοριακών μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία και την παθοφυσιολογία του νευρικού συστήματος. Έχει συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση των μηχανισμών νευροεκφυλισμού, μνήμης και μάθησης, καθώς και της γήρανσης.
Έχει επίσης συνεισφέρει στην ανάπτυξη καινοτόμων πειραματικών εργαλείων και μεθόδων, για τη μελέτη του νευρικού συστήματος και της βιολογίας του κυττάρου.