• Τιμητικό Βραβείο Education Business Award: Επιβραβεύοντας τις βέλτιστες πρακτικές στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στο χώρο της Εκπαίδευσης (2017)

  • Ερευνητικό Βραβείο Galien Scientific Research Award (2017)         (δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στο EMBO Encounters και στο Biotechnology Journal)