Ανάλυση Γονιδιώματος


 • SALSA Αναζήτηση DNA και πρωτεϊνικών αλληλουχιών σε βάσεις δεδομένων ολοκληρωμένων γονιδιωμάτων @Νορβηγία

 • COG Clusters of Orthologous Groups @ NCBIΕξυπηρετητές πολλαπλών υπηρεσιών
 • embNet.org Part of the Swiss Institute of Bioinformatics • IDEAS Integrated Database and Extended Analysis System for Nucleic Acids and Proteins
Μηχανές Αναζήτησης Ομολογιών

 • BLAST search page @ GenomeNet, Kyoto, Japan


Ευθυγραμμίσεις

 • BOXSHADE 3.21 Pretty Printing and Shading of Multiple-Alignment files

 • DIALIGN 2 especially suited to detect local similarities among distantly related sequences
 • ALIGN Compendium of Protein Sequence Alignments


 • CINEMA Colour INteractive Editor for Multiple Alignments 

Μοτίβα και αναζήτηση

 • MOTIF Searching Protein Sequence Motifs

 • PRINTS Protein Motif Fingerprint Database
Τομείς

 • Paircoils predict the location of coiled-coil regions

 • PROSITE Dictionary of protein sites and patterns


Φυλογενετική ανάλυση • NJplot for parsimony, distance or maximum likelihood trees


 • PHYLIP a package of programs for inferring phylogenies

 • PUZZLE Tree reconstruction for sequences by quartet puzzling and maximum likelihoodΔομή
 • SCOP Structural Classification of Proteins

 • FSSP - Fold classification based on Structure-Structure alignment of Proteins • NNPREDICT Protein Secondary Structure Prediction
Μεταγραφή 

Σύστημα Αναφοράς Ακολουθιών και Ανάκτησης

 • Entrez The NCBI WWW Entrez Browser • PROSITE Dictionary of protein sites and patterns


 • DBGET Integrated Database Retrieval System @ GenomeNet, Japan


Γονίδια

 

DNA


 • RepeatMasker screens DNA against a library of repetitive elements and returns a masked query sequence ready for database searches

 • dbEST Database of Expressed Sequence Tags @ NCBI
 

RNA

 • ESSA an integrated and interactive computer tool for analyzing RNA secondary structure

Γενικά

 • PSORT Prediction of Protein Sorting Signals and Localization Sites in AminoAcid Sequences • Sequin for submitting entries to the GenBank, EMBL, or DDBJ sequence databases


Σύνδεσμοι