Το εργαστήριό μας συνδέεται με τα ακόλουθα Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κρήτης: