Πρόσφατες φωτογραφίες

Προηγούμενα Έτη:
Δείπνο στο Ηράκλειο!

6 Οκτωβρίου, 2023


Δείπνο στο Ηράκλειο!

6 Οκτωβρίου, 2023


Δείπνο στο Ηράκλειο!

6 Οκτωβρίου, 2023


Δείπνο στο Ηράκλειο!

6 Οκτωβρίου, 2023


Δείπνο στο Ηράκλειο!

6 Οκτωβρίου, 2023


Δείπνο στο Ηράκλειο!

6 Οκτωβρίου, 2023


Δείπνο στο Ηράκλειο!

6 Οκτωβρίου, 2023


Δείπνο στο Ηράκλειο!

6 Οκτωβρίου, 2023


Δείπνο στο Ηράκλειο!

6 Οκτωβρίου, 2023


Δείπνο στο Ηράκλειο!

6 Οκτωβρίου, 2023


Δείπνο στο Ηράκλειο!

6 Οκτωβρίου, 2023


2 Οκτωβρίου 2023

Στην παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Αγγελικής!2 Οκτωβρίου 2023


2 Οκτωβρίου 2023

Στην παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Αγγελικής!


2 Οκτωβρίου 2023

Στην παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Αγγελικής!


2 Οκτωβρίου 2023

Στην παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Αγγελικής!


2 Οκτωβρίου 2023


Κοπή της βασιλόπιτας του εργαστηριου!

18 Ιανουαρίου 2023


Κοπή της βασιλόπιτας του εργαστηριου!

18 Ιανουαρίου 2023


Κοπή της βασιλόπιτας του εργαστηριου!

18 Ιανουαρίου 2023


Κοπή της βασιλόπιτας του εργαστηριου!

18 Ιανουαρίου 2023