Γεύμα στο Ηράκλειο & Secret Santa!

17 Δεκεμβρίου, 2018
17 Δεκεμβρίου, 201817 Δεκεμβρίου, 2018

1st FORTH Your Night!

13 Δεκεμβρίου, 201813 Δεκεμβρίου, 2018

23 Αυγούστου 201923 Αυγούστου 201923 Αυγούστου 201923 Αυγούστου 201923 Αυγούστου 2019
19 Ιουλίου, 2019

Δείπνο στο λιμάνι του Ηρακλείου!

19 Ιουλίου, 2019


Δείπνο στο λιμάνι του Ηρακλείου!

19 Ιουλίου, 2019


Δείπνο στο λιμάνι του Ηρακλείου!

19 Ιουλίου, 2019


Δείπνο στο λιμάνι του Ηρακλείου!

19 Ιουλίου, 201919 Ιουλίου, 2019

22o Διεθνές Συνέδριο C. elegans

Los Angeles, 20-24 Ιουνίου, 2019


22o Διεθνές Συνέδριο C. elegans

Los Angeles, 20-24 Ιουνίου, 2019


22o Διεθνές Συνέδριο C. elegans

Los Angeles, 20-24 Ιουνίου, 2019


22o Διεθνές Συνέδριο C. elegans

Los Angeles, 20-24 Ιουνίου, 2019


8 Μαΐου 2019