29 Σεπτεμβρίου 2017

Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητή στο ΙΤΕ


29 Σεπτεμβρίου 2017

Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητή στο ΙΤΕ


28 Σεπτεμβρίου 2017


EMBO Conference on Autophagy: From molecular principles to human diseases

Ντουμπρόβνικ, Κροατία

15 Ιουλίου 2017

Στο γάμο της Κωστούλας!


15 Ιουλίου 2017

Στο γάμο της Κωστούλας!

15 Ιουλίου 2017

Στο γάμο της Κωστούλας!


21o Διεθνές Συνέδριο C. elegans

Los Angeles, 21-25 Ιουνίου, 2017


21o Διεθνές Συνέδριο C. elegans

Los Angeles, 21-25 Ιουνίου, 2017


21o Διεθνές Συνέδριο C. elegans

Los Angeles, 21-25 Ιουνίου, 2017


21o Διεθνές Συνέδριο C. elegans

Los Angeles, 21-25 Ιουνίου, 2017


21o Διεθνές Συνέδριο C. elegans

Los Angeles, 21-25 Ιουνίου, 2017


21o Διεθνές Συνέδριο C. elegans

Los Angeles, 21-25 Ιουνίου, 2017


21o Διεθνές Συνέδριο C. elegans

Los Angeles, 21-25 Ιουνίου, 2017


21o Διεθνές Συνέδριο C. elegans

Los Angeles, 21-25 Ιουνίου, 2017


21o Διεθνές Συνέδριο C. elegans

Los Angeles, 21-25 Ιουνίου, 2017


21o Διεθνές Συνέδριο C. elegans

Los Angeles, 21-25 Ιουνίου, 2017


17 Ιουνίου 2017


17 Ιουνίου 2017


17 Ιουνίου 2017


7-10 Μαΐου 2017Πολικότητα, Πλαστικότητα & Αναγέννηση

Fodele Beach Resort, Κρήτη, Ελλάδα

7-10 Μαΐου 2017Πολικότητα, Πλαστικότητα & Αναγέννηση

Fodele Beach Resort, Κρήτη, Ελλάδα

7-10 Μαΐου 2017Πολικότητα, Πλαστικότητα & Αναγέννηση

Fodele Beach Resort, Κρήτη, Ελλάδα

7-10 Μαΐου 2017Πολικότητα, Πλαστικότητα & Αναγέννηση

Fodele Beach Resort, Κρήτη, Ελλάδα


7-10 Μαΐου 2017Πολικότητα, Πλαστικότητα & Αναγέννηση

Fodele Beach Resort, Κρήτη, Ελλάδα