21-22 Νοεμβρίου 2013

9 Νοεμβρίου 2013

Αποχαιρετιστήριο δείπνο για το Matthias


9 Νοεμβρίου 2013

Αποχαιρετιστήριο δείπνο για το Matthias


Gordon Research Seminar (GRS) & Gordon Research Conference (GRC) για τη Βιολογία της Γήρανσης

10-16 Αυγούστου, 2013

Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort
Lucca (Barga), Ιταλία


Gordon Research Seminar (GRS) & Gordon Research Conference (GRC) για τη Βιολογία της Γήρανσης

10-16 Αυγούστου, 2013


Gordon Research Seminar (GRS) & Gordon Research Conference (GRC) για τη Βιολογία της Γήρανσης

10-16 Αυγούστου, 2013


Gordon Research Seminar (GRS) & Gordon Research Conference (GRC) για τη Βιολογία της Γήρανσης

10-16 Αυγούστου, 2013UCLA, IWM 2013


UCLA, IWM 2013


UCLA, IWM 2013


UCLA, IWM 2013


UCLA, IWM 2013


IWM 2013, Los Angeles


Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Matthias

12 Ιουνίου 2013


Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Matthias

12 Ιουνίου 2013

Ο Matthias και η επιτροπή PhD!


Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Matthias

12 Ιουνίου 2013

Ο Matthias και το εργαστήριο!


Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Matthias

12 Ιουνίου 2013