Τα μέλη του εργαστηρίου και φίλοι

Καβροχώρι, Φθινόπωρο 2005


Κολυμπάρι, Άνοιξη 2005


Κολυμπάρι, Άνοιξη 2005Γιάννης, Νεκτάριος, Κωστούλα, Αγγέλα, Δάφνη, Marta, Πόπη, Χρύσα

Στο εργαστήριο. Μάρτιος 2005

Πόπη, Αγγέλα, Νεκτάριος, Γιάννης, Κωστούλα, Marta, Χρύσα, Δάφνη