Πολύ φαγητό!


Καθήμενοι:
Γιώργος, Ανδρέας, Marta, Μάνος, Χρύσα

Όρθιοι:
Πόπη, Δάφνη, Αγγέλα, Κωστούλα, Γιάννης, ΝίκοςΕυρωπαϊκό Συνέδριο C. elegans (2006)

Η Ομάδα:

Ευρωπαϊκό Συνέδριο C. elegans (2006)


Ευρωπαϊκό Συνέδριο C. elegans (2006)


Ευρωπαϊκό Συνέδριο C. elegans (2006)