Χριστούγεννα 2008, Χριστουγεννιάτικο Πάρτι


Χριστούγεννα 2008, Χριστουγεννιάτικο Πάρτι


Χριστούγεννα 2008, Χριστουγεννιάτικο Πάρτι


Χριστούγεννα 2008, Χριστουγεννιάτικο Πάρτι


Χριστούγεννα 2008, Χριστουγεννιάτικο Πάρτι


Χριστούγεννα 2008, Χριστουγεννιάτικο Πάρτι


Χριστούγεννα 2008, Χριστουγεννιάτικο Πάρτι


Εορτασμός για την λήψη της επιχορήγησης "ERC Advanced Investigator Grant"

1 Νοεμβρίου 2008


Εορτασμός για την λήψη της επιχορήγησης "ERC Advanced Investigator Grant"

1 Νοεμβρίου 2008


Εορτασμός για την λήψη της επιχορήγησης "ERC Advanced Investigator Grant"

1 Νοεμβρίου 2008


Εορτασμός για την λήψη της επιχορήγησης "ERC Advanced Investigator Grant"

1 Νοεμβρίου 2008


Εορτασμός για την λήψη της επιχορήγησης "ERC Advanced Investigator Grant"

1 Νοεμβρίου 2008


Εορτασμός για την λήψη της επιχορήγησης "ERC Advanced Investigator Grant"

1 Νοεμβρίου 2008


Εορτασμός για την λήψη της επιχορήγησης "ERC Advanced Investigator Grant"

1 Νοεμβρίου 2008


Εορτασμός για την λήψη της επιχορήγησης "ERC Advanced Investigator Grant"

1 Νοεμβρίου 2008


Εορτασμός για την λήψη της επιχορήγησης "ERC Advanced Investigator Grant"

1 Νοεμβρίου 2008


Εορτασμός για την λήψη της επιχορήγησης "ERC Advanced Investigator Grant"

1 Νοεμβρίου 2008


Εορτασμός για την λήψη της επιχορήγησης "ERC Advanced Investigator Grant"

1 Νοεμβρίου 2008


Εορτασμός για την λήψη της επιχορήγησης "ERC Advanced Investigator Grant"

1 Νοεμβρίου 2008


Εορτασμός για την λήψη της επιχορήγησης "ERC Advanced Investigator Grant"

1 Νοεμβρίου 2008


Εορτασμός για την λήψη της επιχορήγησης "ERC Advanced Investigator Grant"

1 Νοεμβρίου 2008


Εορτασμός για την λήψη της επιχορήγησης "ERC Advanced Investigator Grant"

1 Νοεμβρίου 2008


Εορτασμός για την λήψη της επιχορήγησης "ERC Advanced Investigator Grant"

1 Νοεμβρίου 2008


Εορτασμός για την λήψη της επιχορήγησης "ERC Advanced Investigator Grant"

1 Νοεμβρίου 2008


ENInet, εργαστήριο μικροσκοπίας

Göttingen, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2008


Δείπνο, Μάιος 2008


Ευρωπαϊκό Συνέδριο C. elegans (2008), Καρμόνα, Ισπανία


Ευρωπαϊκό Συνέδριο C. elegans (2008), Καρμόνα, Ισπανία


Ευρωπαϊκό Συνέδριο C. elegans (2008), Καρμόνα, Ισπανία


Ευρωπαϊκό Συνέδριο C. elegans (2008), Καρμόνα, Ισπανία


Ευρωπαϊκό Συνέδριο C. elegans (2008), Καρμόνα, Ισπανία


ENInet συμπόσιο PhD, Βερολίνο

5-8 Μαρτίου 2008


ENInet συμπόσιο PhD, Βερολίνο

5-8 Μαρτίου 2008


ENInet συμπόσιο PhD, Βερολίνο

5-8 Μαρτίου 200819 Ιανουαρίου 2008


Στο αποχαιρετιστήριο δείπνο της Μάρτα

19 Ιανουαρίου 2008


19 Ιανουαρίου 2008