14 Νοεμβρίου 2009

Γιορτάζοντας την δημοσίευση της Marta στο Nature, το Διδακτορικό της Κωστούλας, και τον διορισμό του Νεκτάριου ως μέλους του ΕΜΒΟ.


14 Νοεμβρίου 2009

Γιορτάζοντας την δημοσίευση της Marta στο Nature, το Διδακτορικό της Κωστούλας, και τον διορισμό του Νεκτάριου ως μέλους του ΕΜΒΟ.


14 Νοεμβρίου 2009

Γιορτάζοντας την δημοσίευση της Marta στο Nature, το Διδακτορικό της Κωστούλας, και τον διορισμό του Νεκτάριου ως μέλους του ΕΜΒΟ.


14 Νοεμβρίου 2009

Γιορτάζοντας την δημοσίευση της Marta στο Nature, το Διδακτορικό της Κωστούλας, και τον διορισμό του Νεκτάριου ως μέλους του ΕΜΒΟ.


14 Νοεμβρίου 2009

Γιορτάζοντας την δημοσίευση της Marta στο Nature, το Διδακτορικό της Κωστούλας, και τον διορισμό του Νεκτάριου ως μέλους του ΕΜΒΟ.


14 Νοεμβρίου 2009

Γιορτάζοντας την δημοσίευση της Marta στο Nature, το Διδακτορικό της Κωστούλας, και τον διορισμό του Νεκτάριου ως μέλους του ΕΜΒΟ.


14 Νοεμβρίου 2009

Γιορτάζοντας την δημοσίευση της Marta στο Nature, το Διδακτορικό της Κωστούλας, και τον διορισμό του Νεκτάριου ως μέλους του ΕΜΒΟ.


14 Νοεμβρίου 2009

Γιορτάζοντας την δημοσίευση της Marta στο Nature, το Διδακτορικό της Κωστούλας, και τον διορισμό του Νεκτάριου ως μέλους του ΕΜΒΟ.


14 Νοεμβρίου 2009

Γιορτάζοντας την δημοσίευση της Marta στο Nature, το Διδακτορικό της Κωστούλας, και τον διορισμό του Νεκτάριου ως μέλους του ΕΜΒΟ.


14 Νοεμβρίου 2009

Γιορτάζοντας την δημοσίευση της Marta στο Nature, το Διδακτορικό της Κωστούλας, και τον διορισμό του Νεκτάριου ως μέλους του ΕΜΒΟ.


14 Νοεμβρίου 2009

Γιορτάζοντας την δημοσίευση της Marta στο Nature, το Διδακτορικό της Κωστούλας, και τον διορισμό του Νεκτάριου ως μέλους του ΕΜΒΟ.


14 Νοεμβρίου 2009

Γιορτάζοντας την δημοσίευση της Marta στο Nature, το Διδακτορικό της Κωστούλας, και τον διορισμό του Νεκτάριου ως μέλους του ΕΜΒΟ.


14 Νοεμβρίου 2009

Γιορτάζοντας την δημοσίευση της Marta στο Nature, το Διδακτορικό της Κωστούλας, και τον διορισμό του Νεκτάριου ως μέλους του ΕΜΒΟ.


14 Νοεμβρίου 2009

Γιορτάζοντας την δημοσίευση της Marta στο Nature, το Διδακτορικό της Κωστούλας, και τον διορισμό του Νεκτάριου ως μέλους του ΕΜΒΟ.


14 Νοεμβρίου 2009

Γιορτάζοντας την δημοσίευση της Marta στο Nature, το Διδακτορικό της Κωστούλας, και τον διορισμό του Νεκτάριου ως μέλους του ΕΜΒΟ.


14 Νοεμβρίου 2009

Γιορτάζοντας την δημοσίευση της Marta στο Nature, το Διδακτορικό της Κωστούλας, και τον διορισμό του Νεκτάριου ως μέλους του ΕΜΒΟ.23 Ιουλίου 2009


23 Ιουλίου 2009

Η παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Κωστούλας

23 Ιουλίου 2009


Η παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Κωστούλας

23 Ιουλίου 2009Pauley Pavillion, UCLA, IWM 2009


IWM 2009, UCLA


Outside Pauley Pavillion, UCLA

Συμπόσιο Διδακτορικών Φοιτητών ENI-Net

Ο Matthias με τον καθηγητή Erwin Neher, βραβευμένο με Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής, 1991

Συμπόσιο Διδακτορικών Φοιτητών ENI-Net

Ο Νίκος με τον Δρ Ιαν Taplick, Διευθυντή του Προγράμματος Υποτροφιών EMBO

Συμπόσιο Διδακτορικών Φοιτητών ENI-Net


Συμπόσιο Διδακτορικών Φοιτητών ENI-Net

Οι διοργανωτές: Μάνος, Κωστούλα, Matthias, Μαρκέλλα, Νίκος

ENI-Net Τελική Ετήσια Συνάντηση


ENI-Net Τελική Ετήσια Συνάντηση


ENI-Net Τελική Ετήσια Συνάντηση


ENI-Net Τελική Ετήσια Συνάντηση

Εγγραφή - Κώστας, Μαρκέλλα, Νίκος, Μαρία, Κωστούλα, Γεωργία


24 Απριλίου 2009

Το αποχαιρετιστήριο δείπνο της Δάφνης

24 Απριλίου 2009


Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Δάφνης

23 Απριλίου 2009


Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Δάφνης

23 Απριλίου 2009


Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Δάφνης

23 Απριλίου 2009


Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Δάφνης

23 Απριλίου 2009