26 Ιουλίου, 2011

Εορτασμός των 10 χρόνων του εργαστηρίου


26 Ιουλίου, 2011

Εορτασμός των 10 χρόνων του εργαστηρίου


26 Ιουλίου, 2011

Εορτασμός των 10 χρόνων του εργαστηρίου


26 Ιουλίου, 2011

Εορτασμός των 10 χρόνων του εργαστηρίου


26 Ιουλίου, 2011

Εορτασμός των 10 χρόνων του εργαστηρίου


26 Ιουλίου, 2011

Εορτασμός των 10 χρόνων του εργαστηρίου


26 Ιουλίου, 2011

Εορτασμός των 10 χρόνων του εργαστηρίου


26 Ιουλίου, 2011

Εορτασμός των 10 χρόνων του εργαστηρίου


26 Ιουλίου, 2011

Εορτασμός των 10 χρόνων του εργαστηρίου


26 Ιουλίου, 2011

Εορτασμός των 10 χρόνων του εργαστηρίου


26 Ιουλίου, 2011

Εορτασμός των 10 χρόνων του εργαστηρίου


26 Ιουλίου, 2011

Εορτασμός των 10 χρόνων του εργαστηρίου


26 Ιουλίου, 2011

Εορτασμός των 10 χρόνων του εργαστηρίου


26 Ιουλίου, 2011

Εορτασμός των 10 χρόνων του εργαστηρίου


26 Ιουλίου, 2011

Εορτασμός των 10 χρόνων του εργαστηρίου


26 Ιουλίου, 2011

Εορτασμός των 10 χρόνων του εργαστηρίου


Εργαστήρι ΕΜΒΟ: Κυτταρική Βιολογία του νευρώνα

7-10 Μαΐου, 20118 Μαρτίου, 2010

Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Νίκου

8 Μαρτίου, 2010