Πηγές χρηματοδότησης


Τρέχουσα χρηματοδότηση
  • NemaGENETAG (EU 6th Framework Programme STREP consortium)

  • TransDEATH (EU 6th Framework Programme STREP consortium)

  • FAMED (Marie Curie EST program)
  • EMBO (Young Investigator Programme, Long Term Fellowship Programme)